Primăria Topolovăţu Mare

județul Timiș

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Comuna Topolovatu Mare, în calitate de autoritate contractantă, invită operatorii economici să depună ofertă pentru achiziția directă- „MODERNIZARE STRĂZI IOSIFALĂU – ETAPA a II-a – rest de executat”.