Primăria Topolovăţu Mare

județul Timiș

În conformitate cu prevederile art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, Comuna Topolovatu Mare, în calitate de autoritate contractantă, invită operatorii economici să depună ofertă pentru achiziția directă - „Intocmire documentatie de urbanism PUZ pentru realizare ZONA REZIDENTIALA – FUNCTIUNI COMPLEMETARE, SERVICII SI DOTARI DE CARTIER in TOPOLOVATU MARE, JUD. TIMIS ”.