Primăria Topolovăţu Mare

județul Timiș

În conformitate cu prevederile art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, Comuna Topolovatu Mare, în calitate de autoritate contractantă, invită operatorii economici să depună ofertă pentru achiziția directă pentru atribuirea contractului de lucrari - „Modernizare strazi secundare in localitatea Ictar-Budint, comuna Topolovatu
Mare, judetul Timis”.